Kontroludvalg

I alt 3-4 brugere eller interessenter af betonvarer udpeger et medlem hver. Ingen af disse medlemmer må være afhængige af eller knyttet i økonomisk eller anden henseende til en virksomhed i branchen.

3-4 medlemmer og 1 suppleant vælges af de til ordningen sluttede virksomheder i fællesskab.

Bilag 4 til Betonvarekontrollens bestemmelser indeholder en oversigt over kontroludvalgets medlemmer og deres udpegningsperiode.


  Formand
Fagkonsulent, landskabsarkitekt mdl. Kim Tang
Udpeget af Danske Anlægsgartnere

Telefon: +45 20 94 03 60
E-mail: kt@dag.dk
   
 Erik Haahr Møller Meyer

Udvalgsmedlem
Erik Haahr Møller Meyer

Energi Viborg A/S
Udpeget af DANVA

Telefon: +45 89 29 29 29
E-mail: ehmm@energiviborg.dk

  Udvalgsmedlem
Lars Brandt Christensen
Holbæk Kommune
Udpeget af Kommunalteknisk Chefforening (KTC)

Telefon: +45 72 36 86 95
E-mail: larc@holb.dk

  Udvalgsmedlem
Peter Kim Pedersen
RBR Beton A/S og RC-Beton A/S
Udpeget af producenterne

Telefon: +45 31 94 51 00
E-mail: pkp@rc.dk

  Udvalgsmedlem
Eva Brandt
A/S Ikast Betonvarefabrik
Udpeget af producenterne

Telefon: +45 72 13 42 30
E-mail: ebl@ibf.dk
Udvalgsmedlem
John Morten Mathiassen
Skagen Cementstøberi A/S
Udpeget af producenterne

Telefon: +45 98 93 57 77
E-mail: jmm@skagenbeton.dk
  Udvalgets sekretær/ledende medarbejder
Jack Anderson

Telefon: +45 72 20 21 52
E-mail: jaa@teknologisk.dk
   
 

Suppleant 

Udpeget af producenterne

Telefon: +45