Kontroludvalg

I alt 4 brugere eller interessenter af betonvarer udpeger et medlem hver. Ingen af de 4 medlemmer må være afhængige af eller knyttet i økonomisk eller anden henseende til en virksomhed i branchen.

4 medlemmer og 1 suppleant vælges af de til ordningen sluttede virksomheder i fællesskab.

Bilag 4 til Betonvarekontrollens bestemmelser indeholder en oversigt over kontroludvalgets medlemmer og deres udpegningsperiode.


  Formand
Civilingeniør Olav Bennike
Aalborg Kloak A/S, Nørresundby
Udpeget af DANVA

Telefon: +45 77 43 92 00
olav.bennike@aalborg.dk
  Udvalgets sekretær/ledende medarbejder
Jack Anderson

Telefon: +45 72 20 21 52
jaa@teknologisk.dk
  Næstformand
Marianne Wibholm
Roskilde Kommune
Udpeget af Kommunalteknisk Chefforening (KTC)

Telefon: +45 46 31 37 13
mariannewib@roskilde.dk
  Udvalgsmedlem
Fagkonsulent, landskabsarkitekt mdl. Kim Tang
Udpeget af Danske Anlægsgartnere

Telefon: +45 32 63 04 76
kt@dag.dk
  Udvalgsmedlem
Oldermand Claus Erik Johnsen
Udpeget af Brolæggerlauget

Telefon: +45 40 11 08 08
johnsenbro@gmail.com
  Udvalgsmedlem
Tim Askjær
RBR A/S
Udpeget af producenterne

Telefon: +45 51 29 55 22
tas@rbr.dk
  Udvalgsmedlem
Eva Brandt
A/S Ikast Betonvarefabrik
Udpeget af producenterne

Telefon: +45 72 13 42 30
ebl@ibf.dk
  Udvalgsmedlem
Bo Midtgaard
Midtgaard A/S
Udpeget af producenterne

Telefon: +45 40 40 15 44
bo@midtgaard-as.dk
  Udvalgsmedlem
Jens Birk

RC Beton A/S
Udpeget af producenterne

Telefon: +45 24 23 78 76
jb@rc.dk
  Suppleant
John Morten Mathiassen
Skagen Cementstøberi A/S
Udpeget af producenterne

Telefon: +45 98 93 57 77
jmm@skagenbeton.dk