Kontroludvalg

I alt 4 brugere eller interessenter af betonvarer udpeger et medlem hver. Ingen af de 4 medlemmer må være afhængige af eller knyttet i økonomisk eller anden henseende til en virksomhed i branchen.

4 medlemmer og 1 suppleant vælges af de til ordningen sluttede virksomheder i fællesskab.

Bilag 4 til Betonvarekontrollens bestemmelser indeholder en oversigt over kontroludvalgets medlemmer og deres udpegningsperiode.


  Formand
Fagkonsulent, landskabsarkitekt mdl. Kim Tang
Udpeget af Danske Anlægsgartnere

Telefon: +45 20 94 03 60
E-mail: kt@dag.dk
  Næstformand
xx
Udpeget af Brolæggerlauget

Telefon: +45 
E-mail: 
 Erik Haahr Møller Meyer

Udvalgsmedlem
Erik Haahr Møller Meyer

Energi Viborg A/S
Udpeget af DANVA

Telefon: +45 89 29 29 29
E-mail: ehmm@energiviborg.dk

 Hans Laursen Udvalgsmedlem
Hans Laursen
Esbjerg Kommunes Entreprenørgård
Udpeget af Kommunalteknisk Chefforening (KTC)

Telefon: +45 76 16 04 04
E-mail: hal7@esbjergkommune.dk

  Udvalgsmedlem
Tim Askjær
RBR A/S og RC-Beton
Udpeget af producenterne

Telefon: +45 51 29 55 22
E-mail: tas@rbr.dk
  Udvalgsmedlem
Eva Brandt
A/S Ikast Betonvarefabrik
Udpeget af producenterne

Telefon: +45 72 13 42 30
E-mail: ebl@ibf.dk
Udvalgsmedlem
John Morten Mathiassen
Skagen Cementstøberi A/S
Udpeget af producenterne

Telefon: +45 98 93 57 77
E-mail: jmm@skagenbeton.dk
  Udvalgets sekretær/ledende medarbejder
Jack Anderson

Telefon: +45 72 20 21 52
E-mail: jaa@teknologisk.dk
 

Udvalgsmedlem

Udpeget af producenterne

Telefon: +45 

 

Suppleant 

Udpeget af producenterne

Telefon: +45