Historie

BVK er oprettet i 1941 af Stads- og Havneingeniørforeningen (nu Kommunalteknisk Chefforening) og Landsforeningen Dansk Betonvare-Industri (nu Dansk Beton Belægningsgruppen).

Pr. 29. september 1987 videreførtes BVK med de oprindelige stifteres samtykke som en frivillig kontrolordning, anerkendt af Dansk Ingeniørforening (nu Ingeniørforeningen i Danmark, (IDA)).

Med IDA's nedlæggelse af PU 22 (IDA's permanente udvalg for frivillige kontrolordninger) ved årsskiftet 2001/-02 videreføres BVK som kontrolordning godkendt af de fire instanser nævnt under pkt. 2.4 og med vedtægter af 2003-06-01.

Read more

Formål

BVK har til formål

  • at udbyde og gennemføre overvågning/inspektion af produkter og produktionsstyringssystemer hos virksomheder inden for betonvarebranchen;
  • at udbyde og gennemføre overvågning/inspektion af aktiviteter i relation til ovennævnte, fx prøvningslaboratorier og it-hjælpeværktøj.

Desuden kan BVK på opfordring fra medlemmerne bistå ved koordinering af aktiviteter i relation til medlemmernes fællesprojekter/-interesser. Sådanne aktiviteter med tilhørende økonomi vil løbende blive oploadet på Netgroup.

 

Read more

Organisation

Kontroludvalget udgør Kontrolordningens styrende organ. Kontrolordningen består af et kontroludvalg og et sekretariat. Kontroludvalgets etablering, sammensætning m.v. Kontroludvalget består af 7 medlemmer. Udvalget er underlagt gældende vedtægter for BVK. I alt 4 brugere eller interessenter af betonvarer udpeger et medlem hver. Ingen af de fire medlemmer må være afhængige af eller knyttet i økonomisk eller anden henseende til en virksomhed i branchen. Tre medlemmer og en suppleant vælges af de til ordningen sluttede virksomheder i fællesskab (virksomhedsrepræsentanterne). 

Kontroludvalgets sammensætning med tilhørende telefonnumre fremgår af fanen "Kontroludvalg".

 

Read more

Modstandsdygtige betonrør

Projekt - Udvikling af modstandsdygtige betonrør til aggressive miljøer II
Projektstart november 2016. Forventet projektafslutning september 2019

Read more

Blokstensmaskine

Teknologisk Institut råder over et state-of-the-art tørbetonlaboratorium.

Read more

AkvaVejen

Den 22. juni åbnede "Akvavejen” på Bredagervej i Kastrup. Akvavejen er en innovativ klimatilpasningsløsning, der har et stort potentiale i forhold til direkte nedsivning, rensning og rekreativ anvendelse af vand i tæt bebyggede boligområder.

Read more

Permeable belægningssystemer

Projekt - Permeable belægningssystemer til afledning af regnvand
Projektstart februar 2011. Projektafslutning juni 2014.

Read more