name

Formål

BVK udbyder og gennemfører overvågning og inspektion.


BVK har til formål

  • at udbyde og gennemføre overvågning/inspektion af produkter og produktionsstyringssystemer hos virksomheder inden for betonvarebranchen;
  • at udbyde og gennemføre overvågning/inspektion af aktiviteter i relation til ovennævnte, fx prøvningslaboratorier og it-hjælpeværktøj.

Desuden kan BVK på opfordring fra medlemmerne bistå ved koordinering af aktiviteter i relation til medlemmernes fællesprojekter/-interesser. Sådanne aktiviteter med tilhørende økonomi vil løbende blive oploadet på Teams for betonvarekontrollen.