Vedtægter


Gældende vedtægter for Betonvarekontrollen af 2017-02-07.

Bilag 1: Kontrolgrundlag

Bilag 2: Ansøgning om tilslutning

Bilag 3: Kontingenter, gebyrer og timepriser

Bilag 4: Kontroludvalgets medlemmer