Teams

Alle tilsluttede virksomheder samt kontroludvalget har mulighed for at få adgang til Teams for Betonvarekontrollen. Det er herfra, at udsendelser og alt BVK-materiale kan tilgås og vi henstiller til at I alle sætter notifikationer til, således at I får besked ved nye dokumenter eller mødeindkaldelser.

Adgang til Teams for Betonvarekontrollen gives af sekretariatet ved henvendelse til bvk@teknologisk.dk med oplysning om navn, firma samt nr.

Som tidligere meddelt, er det tidligere Netgroup lukket ned pr. 31-03-2021 og materialet er flyttet over på Teams.