Afløbsprodukter med K-mærke


Ifølge DS 2420-1 Betonrør – supplement til DS/EN 1916 og DS 2420-2 Betonnedgangs- og inspektionsbrønd – supplement til DS/EN 1917, skal produkterne mærkes med symbolet ”K”, hvis der er tale om individuelt emne fremstillet og mærket efter kundens ønske.

Det er kun tilladt at ∆-mærke produkter, der IKKE opfylder det sædvanlige kontrolgrundlag fuldt ud, såfremt varen er K-mærket og producenten kan fremvise fyldestgørende dokumentation for, at lempelser er efter aftale med kunden (fx underskrevet kontrakt eller krav i udbudsmaterialet).

∆-mærket dokumentere IKKE overensstemmelse med kundespecifikke krav, der ikke er omfattet af det sædvanlige kontrolgrundlag, medmindre nærmere aftale er indgået med BVK.