Anbefalet udbudsformulering


Betonrør og formstykker
Betonrør og formstykker skal opfylde kravene i DS/EN 1916 og DS 2420-1. Betonrør og formstykker, der falder udenfor DS/EN 1916’s anvendelsesområde, skal opfylde kravene i DS 2420-1.

Betonbrønde
Brøndgods skal opfylde kravene i DS/EN 1917 samt DS 2420-2. Betongods der falder udenfor DS/EN 1916’s anvendelsesområde skal dog alene opfylde kravene i DS 2420-2.

Belægningssten
Belægningssten skal opfylde kravene i DS/EN 1338 og DS/INF 156.

Betonfliser
Betonfliser skal opfylde kravene i DS/EN 1339 og DS/INF 156

Betonkantsten
Betonkantsten skal opfylde kravene i DS/EN 1340 og DS/INF 156

Tredjepartsovervågning
Ved at kræve produkterne underlagt Betonvarekontrollen (BVK) er der sikkerhed for, at produkterne er underlagt en løbende overensstemmelsesvurdering i forhold til ovennævnte anbefalede udbudskrav af BVK.

Det er dog af altafgørende betydning, at bygherrens udbudsmateriale er dækkende og gennemarbejdede.

Vær dog opmærksom på, at såfremt udbudskrav indeholder kravspecifikationer, som ikke er omfattet af det kontrolgrundlag, som er aftalt mellem producenten og BVK, jf. listen med producenter og produkter, så vil supplerende og/eller skærpede kravspecifikationer ikke automatisk indgå i BVKs overvågning af produkterne.

Du er velkommen til at kontakte BVK’s sekretariatet, hvis du har spørgsmål.